Doelstelling

Doelstelling  Stichting Veteranen Hart van Brabant

De Stichting heeft als doelstelling om op een laagdrempelige wijze bruggen te bouwen voor, door en met veteranen. Deze verbindingen zijn gebaseerd op verschillende pijlers. Zoals ook zichtbaar is in ons logo zal de veteraan altijd centraal staan. Omdat de stichting is gevestigd in de gemeente Tilburg zal zij zich met name richten op het “Hart van Brabant”.

Evenementen & Activiteiten

De Stichting is projectmanager voor de organisatie van de Veteranendag Hart van Brabant. Zij organiseert deze in opdracht van de deelnemende gemeenten en ontvangt hiervoor subsidie. Om na de Veteranendag de contacten met de regionale veteranen warm te houden is er eens per maand de Veteranen Netwerkborrel. Aangezien thuisfront ook een belangrijke rol speelt in het leven van een veteraan, wordt er achter de schermen ook gewerkt aan evenementen voor het hele gezin.

Zorg

Om de veteranen te kunnen steunen in hun dagelijkse leven zijn er verschillende onderdelen opgenomen in het onderwerp zorg. De stichting heeft een aantal veteranenhelpers in zijn netwerk. Deze nuldelijnshelpers zijn opgeleid om een veteraan in nood bij te staan in zijn of haar hulpvraag. Zij zijn allen opgeleid en in het bezit van het diploma “Nuldelijnsondersteuner” van het Veteranenplatform. De vrijwilligers die werkzaam zijn in ons Veteranen Ontmoetingscentrum hebben allen deelgenomen aan de training “Veteranenvrijwilliger”. Deze training wordt gegeven door de Verenigde Veteranen Ontmoetingscentra. Met het behalen van dit certificaat weten ze hoe ze een luisterend oor kunnen bieden en hoe ze een gesprek aan kunnen gaan. Door deze training weten ze ook hoeveel ze kunnen betekenen voor een veteraan.

Veteranen Ontmoetingscentrum

Een Veteranen Ontmoetingscentrum is een activiteitencentrum waar veteranen op een laagdrempelige manier bij elkaar kunnen komen tijdens georganiseerde bijeenkomsten en reünies, maar ook informeel tijdens verschillende activiteiten. Het is de plek waar ruimte is voor een verhaal, gezelligheid, een kop koffie, het weerzien van ervaringsgenoten. Niet alleen veteranen zijn welkom. Naast hun familie, zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Denk hierbij aan scholen, bedrijven, overheden en andere organisaties.

Continuïteit

Omdat de stichting geen winst maakt en al haar gelden investeert in haar doelstellingen zijn wij volledig afhankelijk van donateurs en sponsoren. Tevens is het mogelijk om erfenissen, schenkingen en legaten na te laten aan de organisatie. Om uw financiële steun aan de stichting zo vriendelijk mogelijk te maken, heeft de Belastingdienst ons de “Beschikking ANBI” toegekend.